Chi cục thuế Quận 7 - Nhà Bè hướng dẫn quy trình thủ tục để hướng đến minh bạch

 

Khi phó ban quản trị Luxcity tuyên bố với cư dân là "chỉ giao chứng từ thu/chi cho cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền" khi được cư dân đề nghị được quyền được kiểm tra thu/chi vì sự minh bạch, một quyền hiển nhiên được quy định tại thông tư 02/2016 của bộ Xây Dựng thì cư dân sẽ làm đúng với tuyên bố đó.

Các đơn thư của nhiều cư dân Luxcity đã đi đến nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền và cơ quan chức năng cũng đã bắt đầu vào cuộc để giúp cư dân an cư lạc nghiệp.

Sau khi Sở Xây Dựng cho cử đoàn thanh tra đến Luxcity thì chi cục thuế Quận 7 - Nhà Bè cũng đã hướng dẫn quy trình thủ tục cho bài bản, đúng pháp luật.

Chi cục thuế Quận 7 - Nhà Bè hướng dẫn quy trình thủ tục để hướng đến minh bạch

Việc đi tìm sự MINH BẠCH với quỹ bảo trì 18,5 tỉ đồng và quản lý vận hành nhà chung cư Luxcity được cư dân Luxcity kiên trì làm liên tục từ tháng 03/2021 cho đến nay và hứa hẹn là cho đến khi mọi việc MINH BẠCH rõ ràng, tiền của cư dân phải trả lại cho cư dân, pháp luật phải được thượng tôn, chứ không phải theo cách ban quản trị Luxcity cao hơn pháp luật được.

Chi tiết theo dõi tại www.LuxcityQ7.com

Khi muốn MINH BẠCH mà không kiên trì thì là không được, cảm ơn cư dân Luxcity đã ngày càng quyết liệt hơn.

TP HCM ngày 09/04/2022

Không có nhận xét nào:
Viết Nhận xét