Thông tin về buổi làm việc của đội thanh tra cơ động 2 - Sở Xây Dựng TP HCM tại Luxcity

 

Thông tin cơ bản về buổi làm việc của Đội thanh tra cơ động 2 - Thanh tra Sở Xây Dựng TP HCM về việc phản ánh ban quản trị Luxcity có sai phạm trong công tác quản lý vận hành nhà chung cư:
Thông tin về buổi làm việc của đội thanh tra cơ động 2 - Sở Xây Dựng TP HCM tại Luxcity

Mục tiêu buổi làm việc của đội thanh tra: là xác nhận các thông tin từ đơn phản ánh và thu thập thông tin.

Thành phần tham dự:
- Đoàn thanh tra gồm 2 cán bộ.
- Ban quản trị Luxcity có phó ban quản trị cùng 2 thành viên quản trị.
- Có nhiều cư dân theo dõi vụ việc ngay từ đầu cùng tham dự và tôi là đại diện trao đổi với đội thanh tra.
- UBND phường Bình Thuận có 1 cán bộ.

Thời gian làm việc: từ 14h30 - 16h30.

Nội dung tổng quan:

1. Sở Xây Dựng TP HCM đã nhận đơn phản ánh từ cư dân Luxcity về những sai phạm, bất cập trong quản lý vận hành nhà chung cư nên đã cử thanh tra đến trực tiếp Luxcity để thu thập thông tin để có quyết định tiếp theo.

2. Tôi là đại diện cư dân cũng đã trình bày khái quát về những vấn đề xảy ra tại Luxcity những khuất tất, sai phạm đã diễn ra từ 2018 đến nay như đơn tố giác đã phản ánh với những bằng chứng rõ ràng, và việc cư dân Luxcity đã kiên trì hơn một năm tức từ tháng 3/2021 với mong muốn ban quản trị Luxcity phải MINH BẠCH việc quản lý và vận hành để mang lại lợi ích cho toàn cư dân. (Đọc chi tiết mọi sự vụ tại www.LuxcityQ7.com gồm nhiều bài viết)

3. Ông Nguyễn Đình Thí - phó ban quản trị Luxcity giải trình cho đoàn thanh tra và khẳng định ban quản trị Luxcity về cơ bản là làm đúng theo quy định pháp luật, những sai xót chỉ là yếu kém về nghiệp vụ, ông Thí khẳng định luôn muốn MINH BẠCH và tốt đẹp cho cư dân.

4. Một số thành viên tham dự là đại diện cư dân Luxcity cũng trao đổi những bức xúc về việc MINH BẠCH với đội thanh tra thuộc Sở Xây Dựng. Bức xúc với ban quản trị vì nhiều lần hứa một đằng làm một nẻo và đặc biệt là cấm cư dân tiếp cận chứng từ quản lý vận hành, rồi tuyên bố chỉ giao chứng từ cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền đó là hành vi sai quy định của pháp luật về quản lý vận hành nhà chung cư, cũng như nhiều bức xúc khác mà chưa giải quyết rốt ráo được, nên mong cơ quan chức năng có hướng xử lý giúp toàn thể cư dân Luxcity an tâm vui sống.

5. Ý kiến của đại diện UBND phường Bình Thuận Quận 7 là phường có trách nhiệm hướng dẫn ban quản trị làm việc theo đúng quy định của pháp luật, việc bầu cử ban quản trị Luxcity là đúng pháp luật nhờ được hơn 50% cư dân tin tưởng (chính xác là hơn 90% biểu quyết đồng ý cho các chức danh, riêng trưởng ban và phó ban là luôn cao hơn 95% cư dân tán thành).


Kết luận buổi làm việc:

- Theo ý kiến ông Nguyễn Đình Thí - phó ban quản trị (do trưởng ban quản trị đã bán nhà, không còn giữ chức vụ) việc chọn đơn vị quản lý vận hành, phí dịch vụ quản lý đều thông qua hội nghị nhà chung cư. (ghi chú thêm: là theo ông Nguyễn Đình Thí là Luxcity mỗi năm đều tổ chức hội nghị nhà chung cư và đều được cư dân nhất trí với các quyết sách gồm năm 2018, 2019, 2021, có đầy đủ quy chế hoạt động, quy chế thu chi, kế hoạch hành động... của BQT, chỉ những cư dân không quan tâm mới không nắm rõ điều này, riêng năm 2020 là dịch covid-19 khởi phát quá nghiêm trọng nên mới không tổ chức.

- Việc quản lý phí bảo trì phần sở hữu chung đang giữ tại Vietcombank với 4 số tài khoản.

- Việc thu chí tài chính: qua làm việc BQT cho biết có công khai trên bản tin tại phòng ban quản lý, công khai tại hội nghị nhà chung cư theo quy chế đã được thông qua tại hội nghị bầu đội ngũ ban quản trị.

Thanh tra Sở Xây Dựng TP HCM đề nghị ban quản trị Luxcity có báo cáo giải trình bằng văn bản (đính kèm các hồ sơ có liên quan) đối với các nội dung nêu trên, thông tin về Thanh tra tra sở Xây Dựng, UBND phường Bình Thuận, Quận 7 vào ngày 13/04/2022 để tổng hợp giải quyết đơn phản ánh.
---
Trên đây là nội dung cơ bản của buổi làm việc.

TP HCM ngày 06/04/2022
Cao Trung Hiếu - cư dân Luxcity

Nội dung buổi làm việc

Không có nhận xét nào:
Viết Nhận xét