Quy chế hoạt động ban quản trị Luxcity Quận 7 TP HCM

Theo yêu cầu khẩn thiết từ cư dân Luxcity Quận 7 tại cuộc họp đột xuất giữa Ban quản trị và cư dân Luxcity vào 20 - 22h ngày 23/04/2021 về việc thông tin rộng rãi cho cư dân biết rõ quy chế hoạt động của ban quản trị, quy chế thu chi tại Luxcity Quận 7 theo quy định của pháp luật, cụ thể là theo "Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư", thì 2 hôm sau ban quản trị đã cho công khai quy chế của nhiệm kỳ 1 như ảnh dưới, từ 2018 đến nay cư dân không hề biết quy chế Luxcity là gì cả, chưa bao giờ thấy nó. Và lưu ý là nhiệm kỳ 2 hiện tại chưa có quy chế, vì theo ban quản trị nhiệm kỳ 2 do BQT chỉ vừa được UBND phường chấp nhận là hợp pháp, cho nên BQT Luxcity nhiệm kỳ 2 có hứa sẽ trình bày lại quy chế mới được cập nhật bổ sung để thông qua hội nghị nhà chung cư trong thời gian sớm nhất, nhằm vận hành chung cư hiệu quả, nên ở giai đoạn này sẽ dùng quy chế ở nhiệm kỳ 1 để vận hành. Đọc quy chế thu chi này thì BQT chỉ được rút tiền mặt không quá 20 triệu đồng để thanh toán, nhưng thực tế là tiền tỉ đồng đã được BQT rút ra tiền mặt để thanh toán và không có chứng từ - hóa đơn VAT để chứng minh cho chi phí ấy. Còn kế hoạch bảo trì chung cư hàng năm với chi phí hàng tỉ đồng thì cư dân chưa bao giờ thấy BQT công khai, vậy mà trong quy chế hoạt động BQT Luxcity vừa công bố ở app AMO ghi là đã thông qua hội nghị nhà chung cư. Thất thoát, rút ruột, kê khống chi phí làm hao mòn quỹ bảo trì 18,5 tỉ đồng + tiền lãi hàng năm tiền tỉ là chuyện đang diễn ra hàng ngày ở BQT Luxcity Quận 7 này vì tiền quỹ này là "cha chung" nên nhiều cư dân không quan tâm để BQT muốn làm gì thì làm.


Xem file ở Google Drive: Quy chế Luxcity


QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN TRỊ
 (Được cập nhật ở ứng dụng A Mõ vào ngày 08/05/2021)

QUY CHẾ SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRÌ
(Tài liệu được cập nhật ở bảng tin Luxcity Quận 7 ngày 26/04/2021)


Tài liệu được cập nhật ở bảng tin Luxcity Quận 7 ngày 26/04/2021Tham dự group Cư dân Luxcity Quận 7: www.facebook.com/groups/cudanluxcityquan7tphcm