BQT Luxcity nhiệm kỳ 1 không minh bạch thu/chi và ông Nguyễn Đình Thí Phó BQT tuyên bố 'chỉ giao chứng từ cho chính quyền'

 

Khi Ban quản trị Luxcity Q7 (ông Khánh trưởng ban, ông Thí phó ban) đã tham khảo ý kiến chuyên gia là "chỉ giao cho cơ quan chức năng có thầm quyền khi họ yêu cầu" với những chứng từ gốc thu/chi trong suốt thời gian vận hành vừa qua thì chắc chắn là cư dân sẽ thỏa ý nguyện của Ban quản trị, sẽ có đơn tố cáo BQT lạm quyền, không minh bạch theo quy định pháp luật và điều lệ hoạt động của BQT. Cư dân sẽ nỗ lực để cơ quan thanh tra, cơ quan thuế sẽ vào cuộc vì đây là những cơ quan có đủ thẩm quyền yêu cầu. Hơn 50% cư dân đồng ý (nếu ít hơn thì cư dân không quan tâm nên không cần thiết phải làm) là đơn tố cáo này sẽ được gửi đến UBND Phường, UBND Quận, Sở Xây Dựng, Cơ quan thanh tra quận và thành phố.


Cư dân Luxcity Quận 7 đề nghị được quyền tiếp cận chứng từ gốc thu/chi và phản hồi từ phó ban quản trị


Suốt 3 năm nhiệm kỳ 1 của BQT Luxcity Quận 7 thì sự việc đã theo cái nếp "cư dân không hoặc ít quan tâm, BQT vừa đá bóng vừa thổi còi", kết quả là Ban quản trị trở thành "ông vua chung cư" và còn lại là cư dân, nó khác hoàn toàn với cơ cấu hoạt động ban quản trị chung cư như luật định là hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, mỗi cư dân là một cổ đông. Đó là một thông lệ xấu, thậm chí rất xấu tại Luxcity Quận 7.


Ban quản trị là người đại diện cho cư dân để vận hành cộng đồng một cách "Minh bạch - Hiệu quả - Yêu thương", nếu không làm được việc đó thì đừng ngồi vào ghế ban quản trị và đừng bao giờ cho mình cái quyền là "đứng trên thiên hạ" vì cuộc sống này là bình đẳng, mỗi cư dân là một cổ đông.


Thời điểm này Ban Quản Trị được quyền lựa chọn là ĐỐI THOẠI CÙNG CƯ DÂN ĐỂ TÌM SỰ MINH BẠCH hoặc "làm bơ" với cư dân để rồi ĐƯỢC LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN CHỨC NĂNG CÓ THẨM QUYỀN, đó là lựa chọn của các thành viên BQT Luxcity Quận 7 vậy!


TP HCM ngày 10/05/2021
Link gốc www.facebook.com/groups/cudanluxcityquan7tphcm/permalink/296819335509834/


Tham dự group Cư dân Luxcity Quận 7: www.facebook.com/groups/cudanluxcityquan7tphcm


Không có nhận xét nào:
Viết Nhận xét