Thử hỏi, hậu quả để lại ai sẽ gánh vác!?

 

Phó ban quản trị tuyên bố "chỉ giao chứng từ cho cơ quan chức năng có thẩm quyền" nên cư dân gửi đơn nhờ phường Bình Thuận nhằm can thiệp đến Ban quản trị Luxcity để cư dân được quyền theo luật định cho phép là tiếp cận chứng từ thu/chi của ban quản trị nhưng. Và đây là số liệu tổng kết thu/chi từ 2018 - 2021 được cư dân nhập liệu lại để dễ đọc, dễ hiểu chứ không còn quá rắc rối, quá đánh đố người đọc như bảng kê của cô kế toán của ban quản trị cung cấp.
Xem ảnh dưới thể hiện giai đoạn 2018 - 2021, ban quản trị Luxcity đã dùng nguồn quỹ bảo trì chung cư (2% tiền mua căn hộ) chi là 3.529.942.509 đồng (hơn 3,5 tỉ đồng).

Thu chi từ nguồn Quỹ bảo trì Luxcity (tổng khoảng 18,5 tỉ) đồng giai đoạn 2018 - 2021

Giai đoạn này chung cư còn mới, còn bảo hành của Đất Xanh cũng như nhiều hạng mục khác mà đã chi số tiền lớn như vậy từ nguồn quỹ bảo trì 18,5 tỉ đồng thì thử hỏi giai đoạn hiện nay và sắp tới khi chung cư hết bảo hành thì chi phí sẽ tăng đến mức nào nếu cư dân không giám sát chặt chẽ!? Khi việc giữ gìn và phát triển quỹ bảo trì 18,5 tỉ bị rút ruột thì đến lúc chính cư dân sẽ lãnh đủ hậu quả, là đụng vào việc gì cũng phải lấy tiền túi ra đóng góp vào chi phí vận hành.

Thêm nữa, suốt giai đoạn 2018 - 2021 Luxcity chỉ có âm tiền, vì dòng tiền thu vào không đủ trả lương 7 thành viên ban quản trị. Theo thực tế thì không ít chung cư có ban quản trị minh bạch đã luôn tạo dòng tiền thu dương cho cư dân, thông qua các hoạt động như cho thuê quảng cáo, tính toán với ban quản lý để chia sẻ doanh thu đem lại thặng dư cho cư dân... nhưng tại Luxcity thì KHÔNG, nguồn thu vô cùng bé nhỏ.

Theo bảng CHI TIỀN thì theo luật định Ban quản trị Luxcity còn chi sai cho hạng phục chi phí phòng cháy chữa cháy (PCCC) là hơn 855.000.000 đồng + và nhiều khoản chi phí vận hành khác, vì theo thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng quy định: Nguồn thu từ phí dịch vụ tòa nhà sẽ dùng để các khoản bên dưới và trong đó có ghi rõ là gồm khoản chi cho phòng cháy chữa cháy. Các khoản chi thuộc về phí quản lý gồm:

- Chi trả dịch vụ quản lý vận hành nhà tòa nhà.
- Chi trả điện, nước công cộng.
- Chi trả tiền sữa chữa, bảo dưỡng nhỏ (sửa chữa lớn dùng quỹ bảo trì).
- Chi trả tập huấn phòng cháy chữa cháy định kỳ.
- Chi một số các quỹ khác theo quy định.

Vậy thử hỏi khoản chi sai 855 triệu đồng này, những khoản chi không đúng pháp luật này, ai đứng ra chịu trách nhiệm?

Bên cạnh đó cư dân đã làm báo cáo phân tích là có hơn 1,1 tỉ đồng tiền chi của ban quản trị không có hóa đơn VAT, thử hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm này?

Và cũng chính cư dân phát hiện rõ ràng là có hàng tỉ đồng ban quản trị rút SEC và chi tiền mặt mà không dùng chuyển khoản từ trưởng ban và phó ban quản trị, rất là nhập nhèm, thử hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm!?

... và nhiều lắm những khuất tất khác!
Thang máy ở Luxcity thường xuyên bị hỏng và bảo hành bảo trì lên đến tiền tỉ
Ban quản trị Luxcity lúc nào cũng tuyên bố rõ to là "chỉ vì cư dân, hết lòng vì cư dân, đồng lương 2-3 triệu không đủ tiền điện thoại nhưng yêu Luxcity là nhà nên mới cống hiến...bla...bla....", những lời nói ấy đã lay động và tạo niềm tin đến toàn bộ cư dân. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, lời nói không trung thực sẽ luôn là không trung thực!

Thử hỏi, cư dân muốn tìm sự MINH BẠCH thì tại sao BQT hiện hữu không cho làm MINH BẠCH đến nơi đến chốn mà ngay cả trưởng ban quản trị đã bán căn hộ ra đi từ bao giờ, còn phó ban quản trị vẫn tại vị dù nhiều lần đã dọa xin nghỉ nhưng đâu có rời chức và luôn nói rằng "ban quản trị Luxcity minh bạch đến từng đồng".

Thử hỏi, hậu quả để lại ai sẽ gánh vác!?

Và đây chỉ mới là những cái chúng ta thấy được, còn ở dạng không thấy được "under table" thì càng rối rắm hơn.

Nhóm cư dân tranh đấu đòi quyền được MINH BẠCH từ tháng 3/2021 cho đến nay là hơn 1 năm, chúng tôi không có rảnh hơi làm chuyện tào lao, chúng tôi cần MINH BẠCH cho tất cả cư dân Luxcity để mọi người sống an vui hạnh phúc, Luxcity trở thành chung cư đáng sống bằng sự MINH BẠCH.


TP HCM ngày 13/04/2022, cư dân Luxcity

Ông Nguyễn Đình Thí, phó BQT Luxcity tuyên bố tất cả chứng từ đã bổ sung hợp lệ sau khi được UBND Quận và Trật Tự Đô Thị Quận hướng dẫn với đoàn Thanh tra Sở Xây Dựng TP HCM

Không có nhận xét nào:
Viết Nhận xét