Lời hứa của trưởng ban quản trị Luxcity nhiệm kỳ 1: có phải hứa chỉ để cho có hứa?

 

Video ghi nhận việc mr Khánh - trưởng ban quản trị Luxcity hứa với cư dân là cho làm MINH BẠCH số liệu báo cáo đã có sai xót thời gian qua bằng cách:

+ Nhờ cư dân hỗ trợ nghiệp vụ kế toán cho kế toán ban quản trị, nhập liệu lại chứng từ gốc thu/chi từ 2018 đến nay. Đã có nhóm cư dân giỏi kế toán đã sẵn sàng hỗ trợ để MINH BẠCH số liệu.

+ Đồng ý cho nhập liệu vào phần mềm quản lý thu/chi ứng dụng công nghệ điện toán đám mây 4.0 (cloud) để cư dân giám sát được mọi lúc mọi nơi bằng chiếc smartphone.

Nhưng không hiểu tại sao sau buổi họp ban quản trị Luxcity đã hành động:

- Không cho cư dân tiếp cận chứng từ gốc thu/chi và ban quản trị chỉ đồng ý giao chứng từ cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Không cho áp dụng phần mềm quản lý thu/chi được cư dân dành tặng miễn phí hoàn toàn, phần mềm đã được chuyển giao đến ban quản trị nhưng đến nay không có bất kỳ nhập liệu nào.

Lời hứa của trưởng ban quản trị sao không đáng tin cậy một chút nào, xem video trên là rõ về những gì trưởng ban quản trị Luxcity đã hứa trước cư dân.

"Mất tiền bạc là mất một, mất uy tín là mất mười và mất niềm tin là mất tất cả".

www.LuxcityQ7.com | Minh bạch - Hiệu quả - Yêu thương
TP HCM ngày 18/05/2021

Tham dự group Cư dân Luxcity Quận 7 www.facebook.com/groups/cudanluxcityquan7tphcm


Không có nhận xét nào:
Viết Nhận xét